Camping nature et calme dans la Vienne 86

Wettelijke bepalingen

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor Vertrouwen in de Digitale Economie, bekend als L.C.E.N., brengen wij de volgende informatie onder de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de site: www.domaine-petit-trianon.com:

De site domaine-petit-trianon.com wordt gepubliceerd door het bedrijf :

SAS Le Petit Trianon de Saint Ustre

1 Rue du Moulin de Saint Ustre

86220 Ingrandes

Tél. : +33 (0) 5 49 02 61 47

Directeuren van de publicatie : Marine Dervyn

De maker van de site is : Marine Dervyn

Neem contact op met de webmaster : webmaster(at)-domein-petit-trianon.com

SAS met een kapitaal van 25.000 euro

Identificatienummer : RCS Poitiers 830 517 884

Intracommunautaire BTW: FR24830517884

APE-code: 5530Z

SIRET NR.: 830 517 884 00011

De site wordt gehost door : LWS,

4, RUE GALVANI

75838 PARIS

Verantwoordelijkheden

De website domain-petit-trianon.com biedt u een zo accuraat mogelijke informatieve inhoud. Het is echter de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie relevant is. De gebruiker kan de redacteur van de site niet aansprakelijk stellen voor het gebruik van de verstrekte informatie.

Op dezelfde manier kunnen bepaalde links naar andere sites worden gemaakt in de artikelen. De uitgever kan niet de volledige inhoud van deze sites controleren en zal daarom geen verantwoordelijkheid nemen voor dit feit. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om elke besmetting van uw computerapparatuur en de Site te vermijden, met name door een of meer “virussen”, “Trojaanse paarden”, “wormen”, “spyware” of andere digitale “parasieten”.

Linkbeleid

Aanmaken van links naar de Site

Een hypertekstlink die naar de startpagina van de Site verwijst is toegestaan, op voorwaarde dat de site waarnaar de link verwijst in een ander browservenster wordt geopend. De gebruikte informatie mag alleen voor persoonlijk gebruik zijn; elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden is uitgesloten, tenzij SAS Le Petit Trianon de Saint Ustre uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Belangrijk! Deze machtiging geldt niet voor websites die informatie van controversiële, pornografische of xenofobe aard verspreiden of die de gevoeligheid van het grote publiek in grotere mate kunnen schaden.

Wat betreft externe sites die mogelijk hypertekstlinks bevatten die naar deze site verwijzen, kan noch de uitgever noch de verantwoordelijke voor de publicatie verantwoordelijk worden gesteld voor de onbeschikbaarheid van dergelijke sites, noch onderzoeken zij, controleren zij, keuren zij goed of zijn zij verantwoordelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere elementen die op of via deze sites beschikbaar zijn.

Intellectueel Eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn de afbeeldingen, teksten en video’s op deze site eigendom van SAS Le Petit Trianon de Saint Ustre of voor gratis gebruik. Zij mogen daarom niet zonder voorafgaande toestemming worden gereproduceerd, gekopieerd of herverdeeld, in welke vorm dan ook. Als u een inhoud leuk vindt, kunt u een link maken naar de betreffende pagina!

Anders behoudt de uitgever en/of de verantwoordelijke voor de publicatie van de Site zich het recht voor om elke inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten te vervolgen.

Privacybeleid

Bescherming van persoonsgegevens

Het bedrijf “Le Petit Trianon de Saint Ustre” maakt zich zorgen over de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij zetten ons in om het beste niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en de “algemene voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens”.

Doelstellingen van de verwerking

De verzamelde persoonlijke gegevens worden gebruikt voor klantenbeheer, reserveringen en klantenservice, het versturen van e-mails naar aanleiding van contactformulieren.
Bepaalde gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van uw acties op de site om anonieme publieksmetingen uit te voeren (aantal bekeken pagina’s, aantal bezoeken aan de site, etc.) of zijn noodzakelijk voor het voorkomen en oplossen van technische incidenten.

Verzamelde gegevens

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld op deze Site zonder uw medeweten. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven aan derden die geen partner zijn en/of niet gelabeld zijn door de uitgever of de directeur van de publicatie van de Site. De verzamelde persoonlijke gegevens zijn nodig om uw aanvragen in de beste omstandigheden van kwaliteit en snelheid te verwerken.

In overeenstemming met de nieuwe Europese verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 in werking is getreden, willen wij onze verwerking van persoonsgegevens duidelijk toelichten. Deze worden verzameld door middel van boekingsaanvragen binnen onze vestiging. Alle gegevens met betrekking tot de naam, de voornaam, de geboortedatum, het postadres, het e-mailadres en het telefoonnummer van de deelnemers aan het verblijf worden bewaard voor boekhoudkundige (facturering) en/of wettelijke (verplichting tot vermelding van personen op het terrein) en/of statistische doeleinden. Hetzelfde geldt voor de gegevens die worden doorgegeven bij het aanvragen van een offerte of boeking via een formulier. Deze gegevens worden opgeslagen in onze reserveringssoftware.

Bewaartermijn

De gegevens worden voor de gehele duur van het gebruik van de dienst bewaard en vervolgens voor een extra periode gearchiveerd in verband met de wettelijke verjaring en bewaartermijnen om strikt beperkte redenen

Locatie & hosting van de verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens worden gehost door de volgende aanbieders:

  • LWS als host van de website (locatie van de gegevens: Frankrijk)
  • Google Analytics (analytics.google.com) als een publiekstrackingtool (gegevenslocatie: Wereld)
  • Secureholidayen als online reserveringssysteem
  • OsmoGestion – Campmis als reserveringssoftware.

Intrekking van de toestemming

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, gegevensbestanden en vrijheden, heeft u het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen, te corrigeren en te verwijderen. Om dit te doen, hoeft u alleen maar een verzoek in te dienen via een van de contactmogelijkheden op de homepage van deze Site (postadres, telefoon, enz.) en in het bijzonder via het contactformulier per e-mail dat bij deze website is gevoegd.

Contactformulieren

Wanneer u een bericht stuurt via een contactformulier op deze website, worden de gegevens die in het formulier zijn ingevuld (e-mail, voornaam (of bijnaam), inhoud van het bericht), verzameld om ons in staat te stellen u te antwoorden.

Cookiebeleid

Wat is een koekje?

Een cookie is een tekstbestand dat op uw harde schijf of in het geheugen van uw browser wordt opgeslagen door de server (de site) die u bezoekt.

Dit stelt ons in staat om nuttige informatie op te halen die ons in staat stelt om onze website te verbeteren en uw voorkeuren (uw achtergrond, talen, enz.) te identificeren.

Welke cookies gebruiken we?

De verschillende soorten cookies die we gebruiken staan hieronder vermeld.

Wij wijzen u erop dat voor zover de informatie die door middel van cookies wordt verzameld persoonsgegevens zijn, de bepalingen van het Handvest voor de bescherming van persoonsgegevens van toepassing zijn en een aanvulling vormen op dit Handvest voor het gebruik van cookies.

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn nodig om de site te laten functioneren en u in staat te stellen zich te verplaatsen en gebruik te maken van de diensten en functies van de site. Zonder deze cookies, die absoluut noodzakelijk zijn, zal de Site niet zo goed functioneren als we zouden willen; we zouden dan niet in staat zijn om de Site of bepaalde gevraagde diensten of functies te leveren.

Cookietype Description Duur Doel
ARRAffinity Deze cookie is nodig om ervoor te zorgen dat alle aanvragen voor gebruikerspagina’s naar dezelfde server worden gerouteerd. Verloopt aan het einde van de sessie Navigatie
Pll_language Dit cookie wordt gebruikt om de taalvoorkeur te beheren. 12 maand Toon

Prestatiecookies

Prestatiecookies zijn analytische cookies, die u kunt deactiveren, die informatie verzamelen over hoe u de Site gebruikt en ons in staat stellen om bijzonder populaire secties of het aantal bezoeken te identificeren. Deze cookies stellen ons ook in staat om de inhoud van de Site gericht aan te passen, om ons aanbod en de ergonomie van onze diensten te verbeteren. Bij het maken van een reservering gaat de navigatie op deze site verder op de online reserveringssite: https://premium.secureholiday.net.

Cookietype Description Duur Doel
_ga Dit cookie wordt gebruikt voor Universal Analytics. Het maakt het mogelijk om de prestaties van de door de gebruikers van de site geraadpleegde pagina’s te volgen. 24 maand Prestaties
_gat Dit cookie wordt door Google Universal Analytics gebruikt om het aantal aanvragen te verminderen in geval van veel verkeer. 10 minuten Prestaties
_gid Dit cookie wordt door Google Universal Analytics gebruikt om een unieke identificatie te registreren om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt. 1 dag Prestaties

Hoe controleer je cookies

Schakel alle cookies uit (houd er rekening mee dat dit een negatieve invloed kan hebben op uw ervaring op de meeste websites)

De “Gebruiker” kan zijn browser zo instellen dat cookies worden uitgeschakeld (deze informatie wordt alleen ter informatie gegeven en is afhankelijk van de versie van de browser):

  • Op de Safari-browser: Klik op “Safari”, op “Voorkeuren”, op het tabblad “Beveiliging”, op “Nooit” onder “Cookies accepteren”.
  • Op de Mozilla Firefox-browser: Klik op “Hulpmiddelen”, op “Opties”, op het tabblad “Privacy”, schakel het vakje “Cookies accepteren” uit.
  • Op de Internet Explorer-browser: Klik op “Extra”, op “Internet-opties”, op het tabblad “Beveiliging” en vervolgens op “Niveau aanpassen”.
  • Op de Google Chrome-browser: Klik op “Extra”, op “Opties”, op het tabblad “Cookies” en vink dan het vakje “Blokkeer alle cookies van derden zonder uitzondering” aan.

 

Consumentenombudsman

Overeenkomstig de bepalingen van het Franse Consumentenwetboek betreffende “de bemiddelingsprocedure voor consumentengeschillen” heeft de klant het recht om gratis gebruik te maken van het Bemiddelingsdienst aangeboden door de camping Le Petit Trianon. De bemiddelaar “consumentenrecht” die aldus wordt voorgesteld is CM2C. Deze bemiddelingsdienst kan worden bereikt door: – de mogelijkheid van
elektronisch: cm2c.net of per post: CM2C – 14 rue Saint Jean – 75017 Paris.